14.3 C
Amposta

La nova oficina judicial de Tortosa, una gran oportunitat

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

Tothom hem sentit a parlar de la necessitat que la justícia s’ha de modernitzar per tal de poder prestar un millor servei a la ciutadania. En aquest procés de modernització, l’Administració de justícia ha d’actuar d’acord amb els principis d’agilitat, eficàcia, racionalització del treball, responsabilitat per la gestió, coordinació i cooperació entre administracions. Tot plegat, amb la finalitat que la ciutadania obtingui un servei pròxim i de qualitat.

Per aconseguir aquest objectiu de modernització, el Departament de Justícia està desplegant progressivament en els diferents partits judicials de Catalunya un nou model organitzatiu anomenat la nova oficina judicial (NOJ), que persegueix millorar l’eficiència de la resposta judicial i, especialment, reduir els terminis; aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar servei a la ciutadania amb major agilitat, qualitat i eficàcia; avançar cap a una justícia més propera a la ciutadania garant de la tutela judicial efectiva; racionalitzar i optimitzar els recursos que es destinen al funcionament de l’Administració de justícia.

Aquesta nova organització ha de fer possible introduir metodologies de treball i criteris de gestió homogenis a totes les oficines judicials; la racionalització dels mitjans instrumentals i un desplegament més ampli de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquestes fites permetran que l’Administració de justícia ofereixi un servei més àgil, eficaç i de qualitat. La modernització de l’AJ incideix sobre quatre grans àmbits: l’organització, els recursos humans, les TIC i les infraestructures. Aquests àmbits són peces primordials per implantar l’oficina judicial.

La nova oficina judicial de Tortosa, que entrarà en funcionament el 4 d’octubre, s’està preparant i treballant de forma coordinada des de fa temps entre el Departament de Justícia, el Ministeri de Justícia, tots els òrgans judicials i el personal que treballa als jutjats de Tortosa. Un cop culminat aquest procés, disposarem de tots els partits judicials que es gestionen des dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre amb la nova oficina, atès que Amposta es va culminar el 2016 i Gandesa, al 2018.

En l’estructura de l’oficina judicial de Tortosa creada per l’ORDRE JUS/146/2021, de 7 de juliol, de modificació de l’annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya, i de creació dels serveis comuns processals al partit judicial de Tortosa, hi haurà aquestes unitats:

a) Les unitats processals de suport directe (UPSD):

Aquestes unitats assisteixen directament els jutges i magistrats en l’exercici de la funció jurisdiccional. Així a Tortosa hi haurà una UPSD dels jutjats núm. 1 i núm. 3; una UPSD per als jutjats núm. 2 i núm. 5; i una UPSD per al Jutjat núm. 4 que, a més, és exclusiu en violència de gènere; una UPSD del Jutjat Social i dues UPSD dels jutjats penals repartides entre procediments declaratius i executòries penals.

b) Els serveis comuns processals:

Són unitats de l’oficina judicial que, sense estar integrades en un òrgan judicial concret, assumeixen tasques centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l’aplicació de les lleis processals.

Al capdavant d’aquests serveis hi haurà un lletrat de l’Administració de justícia, per bé que segons el volum de feina n’hi pot haver més d’un i un n’exercirà la direcció. En el cas de Tortosa s’han concretat en:

-Un servei comú processal general (SCPG): Dona suport de caràcter general a totes les unitats de l’oficina judicial de l’àmbit i competències que abans tenien assignades els deganats, entre d’altres aquest servei tindrà una oficina d’atenció al ciutadà. Aquest SCPG prestarà servei a tots els òrgans judicials o UPSD de manera conjunta.

-Un servei comú processal d’execució (SCPE): Portarà l’execució de les resolucions judicials i de les que dictin els lletrats de l’Administració de justícia que, d’acord amb la llei, no requereixin la intervenció judicial directa. A Tortosa es crearà un SCPE que desenvoluparà aquesta tasca d’execució de les sentències i resolucions judicials.

Aquesta nova organització suposa reordenar tot el personal i es crea per primera vegada dins de l’àmbit de l’Administració de justícia la relació de llocs de treball, que es configura com un instrument tècnic per ordenar l’activitat professional i integrar el personal en les diferents unitats de l’oficina judicial. Cal pensar que tot el personal que treballa als jutjats ha optat a concursar novament a tots els nous llocs que s’han ofert, fet que suposa que aproximadament 86 funcionaris i 8 lletrats de l’Administració de justícia desenvoluparan noves tasques en aquesta nova organització judicial.

Quant a la figura del lletrat de l’Administració de justícia, es converteix en una peça clau del procés de modernització de l’Administració de justícia, atès que se li atribueixen noves funcions processals i la direcció del personal de l’oficina judicial pel que fa als aspectes tecnicoprocessals. També assumeixen responsabilitats de coordinació amb les administracions públiques.

Les TIC conformen l’àmbit d’actuació que esdevindrà l’acompanyament imprescindible del nou model organitzatiu i el farà més eficient. Per aquest motiu, es considera que un dels factors essencials en la modernització de l’Administració de justícia és la millora dels mitjans tecnològics, ja que són l’instrument imprescindible en l’acompanyament de la majoria dels canvis.

El sistema no només haurà de donar resposta a les necessitats pròpies de l’Administració de justícia a Catalunya, sinó que haurà de tenir en compte l’univers divers d’entitats i organismes que hi estan interrelacionats. Per això la NOJ també ha de suposar una millora per als professionals que es relacionen diàriament amb els jutjats, sobretot advocats i procuradors, tot simplificant i facilitant les relacions amb els òrgans judicials.

Així, tal com hem exposat, l’oficina judicial de Tortosa suposa un procés de transformació dels actuals 5 jutjats de primera instància i instrucció, 2 jutjats penals i 1 de social, que fins ara treballaven de forma totalment individual, en una organització basada en unitats processals de suport directe (UPSD), un servei comú processal general (SCPG) i un servei comú processal d’execució (SCPE).

En definitiva, el nou sistema ha de proporcionar una millora de l’eficiència i eficàcia que impactarà radicalment en la percepció ciutadana de la justícia.

Amb aquesta nova organització judicial que posem en marxa el dia 4 d’octubre iniciem el camí cap a una justícia eficaç, propera a la ciutadania i més pròpia del segle XXI.

Joan Juan Aixa, director dels Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l’Ebre

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -