14.3 C
Amposta

EolicCat assegura que el 70% dels habitants de municipis amb parcs eòlics estan satisfets

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

EolicCat, després de tres dècades de generació eòlica a Catalunya, ha considerat necessari realitzar un estudi que permetés valorar quin ha estat el seu impacte en el conjunt de ciutadans que conviuen cada dia amb aquest sistema de gernació renovable. No es té coneixement de cap estudi específic realitzat per cap entitat pública o privada en aquest sentit.

L’estudi encarregat per EolicCat abasta 41 municipis de tot Catalunya – més de la meitat (24) de la província de Tarragona que representa el 65% de les persones enquestades-, que acullen 44 parcs eòlics, un 94% del total de 47, amb una potència instal·lada de 1.160 MW (el 92% del total), i amb una població conjunta de 35.192 habitants.

Segons es recull, el 70,4% dels habitants enquestats es manifesten conformes i satisfets amb la decisió d’haver instal·lat un parc eòlic al seu municipi i, del total, més de la meitat (55,7%) es mostren molt satisfets amb la instal·lació d’un parc eòlic al seu municipi. Els tècnics responsables de l’estudi asseguren que les dades generals son extrapolables a cada territori, i per tant, també a les Terres de l’Ebre, on apunten que els resultats obtinguts dels municipis ebrencs amb parcs eòlics son molt homogenis i sense diferències significatives si ho comparem amb les altres zones de Catalunya.

Tot i que aquest percentatge és molt transversal i no experimenta gaires diferències entre els diversos grups d’edat, destaca que la valoració positiva sobre els parcs eòlics és gairebé 10 punts més alt entre els habitants enquestats amb major formació acadèmica respecte als de menor. A més, el fet de rebre informació prèvia té un impacte positiu en l’acceptació del parc eòlic, ja que la diferència entre la satisfacció d’aquelles persones que han rebut informació, i les que no, va del 83,1% al 66,2%, gairebé 20 punts de diferència.

Un altre factor que s’ha de destacar en aquest estudi és que el percentatge d’acceptació no varia tant si els molins eòlics es veuen com no des del centre urbà, confirmant que l’impacte visual no és un element prou rellevant a l’hora de valorar la instal·lació del parc eòlic al municipi.

Els tres aspectes que més han valorat els ciutadans enquestats sobre la instal·lació d’un parc eòlic al seu municipi eren l’aportació a la millora de la sostenibilitat i el medi ambient (43,5%), l’obtenció de recursos econòmics pel municipi (21,2%) i que no suposa una molèstia (15,9%).

Respecte al 22% de ciutadans que deien no sentir-se satisfets amb la instal·lació del parc eòlic, la principal raó adduïda era que consideraven que els beneficis no arribaven als ciutadans (27%) i en segon lloc l’impacte en el paisatge (14,6%). Del total dels enquestats, només un 1,5% del total d’entrevistats van considerar que els parcs eòlics tenien un impacte negatiu en la flora i fauna.

Davant la possibilitat de moure o desmantellar el parc eòlic del seu municipi, tan sols un 12% dels enquestats s’han manifestat a favor, mentre que un 70% es posicionaven totalment en contra de canviar-lo de municipi. Pel que fa a aquesta qüestió, la diferència percentual entre els habitants enquestats contraris al trasllat és de 20 punts entre els habitants amb major formació sobre els de menor formació. Els més joves son també els menys favorables al trasllat, amb 10 punts de diferència respecte als altres grups d’edat.

Un dels aspectes a tenir present del resultat de l’enquesta ha estat el fet que tot i que la major part dels entrevistats donaven per suposat que l’Ajuntament rebia una compensació econòmica derivada de l’activitat dels parcs eòlics (un 54%), el 94,5% no podien quantificar quin percentatge del pressupost municipal anual podia suposar aquest import. Tanmateix, el coneixement o no de l’impacte econòmic dels parcs eòlics en les finances municipals no constitueix un factor determinant en la percepció positiva que fan els veïns d’aquests municipis.

Impacte en el paisatge i en l’entorn

Una de les crítiques que reben usualment els parcs eòlics son les molèsties que causen les llums de les balises que incorporen els molins per qüestions de seguretat aèria. Tot i això, les dades senyalen que el 96% de les persones entrevistades van respondre que no els molestava.

Pel que fa a la mida o l’alçària dels molins i la quantitat d’aerogeneradors instal·lats més d’un 77% dels enquestats s’han manifestat satisfets o molt satisfets amb les instal·lacions dels seus municipis.

El 63% dels enquestats no consideren negatiu l’impacte dels parcs eòlics en el paisatge i tan sols un 21% ho consideren negatiu.

Percepció de l’impacte en les finances municipals dels parcs eòlics

Un 54% dels enquestats s’han mostrat coneixedors que la implantació de parcs eòlics té un impacte positiu en les finances dels municipis, però tan sols un 20% diuen que poden identificar com s’han invertit aquests recursos al municipi.

En preguntar sobre quins aspectes considera més rellevants en la implantació d’un nou parc eòlic en el municipi i què cal explicar als ciutadans amb més detall, els enquestats consideren que son la generació de noves oportunitats de treball estables i qualificades, l’impacte en les finances del municipi i les inversions en serveis socials addicionals vinculades a la instal·lació del parc.

Un estudi necessari

Per a Víctor Cusí, president d’EolicCat, “aquest era un estudi necessari, no sols per Eoliccat, sinó també pels municipis i territoris amb potencial eòlic”. Diu Cusí que “massa sovint es recull i se sobredimensiona l’oposició de plataformes contràries a la implantació de parcs eòlics perquè s’atribueixen la funció de portaveus de tot un territori. Nosaltres crèiem imprescindible conèixer de primera mà i de forma precisa quina és l’opinió dels habitants del territori que conviuen diàriament amb la generació eòlica”.

A EolicCat es valora com a molt satisfactori el resultat de l’estudi realitzat per dues raons, en primer lloc, diu Víctor Cusí, “ens confirma que l’energia eòlica és molt ben percebuda per la gent que viu en els municipis on està instal·lada”. D’altra banda -segons  Cusí- “aquest estudi ens permetrà avançar en diversos punts de millora en el model d’implantació de parcs eòlics al territori”.

Víctor Cusí considera que “després de tres dècades d’implantació de parcs eòlics a Catalunya hi ha experiència suficient per a totes les parts, administracions, veïns i promotors, per treballar conjuntament en la millora del model i proposar fórmules que permetin el necessari desplegament de la generació eòlica a Catalunya per tal d’assolir l’objectiu de Govern i Parlament de generació de renovables per assolir la independència energètica. Aquest és un repte prioritari, urgent i de país”. 

Cusí afirma que “hi ha molts casos al món d’implantació eòlica que s’han orientat afavorint el desenvolupament industrial i turístic del territori, essent la sostenibilitat una marca que potencia i afegeix valor als seus productes i a les experiències que viuen els visitants d’aquests territoris. Així està passant a Califòrnia, Escòcia, Alemanya, Austràlia i a molts altres indrets. Podem avançar molt, conjuntament amb administracions i territori, en aquesta línia”.

Per acabar, Víctor Cusí apunta que “EolicCat s’obre a compartir i explicar amb detall el resultat d’aquest estudi a les administracions públiques i entitats socials del territori que ho demanin, de manera que suposi el punt de partida d’una col·laboració constructiva que afavoreixi un desplegament sostenible de les energies renovables al país”.

Per EolicCat és imprescindible un marc normatiu favorable i una revisió del mapa eòlic que permeti ajustar la normativa vigent a l’experiència i a l’evolució tecnològica d’aquesta font de generació neta. També reclama la millora dels tràmits administratius per tal d’agilitzar la tramitació de nous projectes que permetin atreure tant  inversions d’empreses promotores com projectes comunitaris, com succeeix als països capdavanters europeus, així com la repotenciació dels parcs més antics.

Redacció – X. S.

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -