14.3 C
Amposta

Llum verda del Govern al protocol de seguretat per a la campanya de la fruita

S'afegeix l'autorització estatal de permetre el transport de cinc passatgers en els vehicles particulars de nou places

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

El Consell Executiu del Govern ha donat llum verda a les recomanacions aprovades pels agent socials i el sector agroalimentari per garantir la seguretat en la campanya de la fruita en el marc de la covid-19. Es tracta d’un document viu que pot tenir modificacions al llarg de la campanya i que han treballat coordinadament els Departaments d’Agricultura, Salut, Interior, Treball i Territori. En aquest sentit, després de ser validat la setmana passada en el marc d’una comissió a Lleida, el protocol ha afegit ara la flexibilització de les mesures de mobilitat per part del govern espanyol. Així, en vehicles particulars de fins a nou places, hi podran anar ara dues persones per cada fila de seients, sempre amb mascareta i respectant distàncies.

Aquesta flexibilització també permet que en un vehicle de cinc places hi podrà anar el conductor i tres ocupants. En un de nou places, el conductor més cinc ocupants. El seient de mig de cada fila ha de quedar buit. En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles. Així mateix, està permès l’ús de motocicletes i bicicletes només per les causes de mobilitat previstes i de manera individual.

Les recomanacions s’han fet de manera coordinada amb els departaments de Salut, Interior, Treball, Afers Socials i Famílies, i Territori i Sostenibilitat. El Govern va establir dimarts passat que la coordinació i el seguiment de la campanya es farà a través de diverses comissions tècniques, com la que va aprovar el document amb els agents implicats de Lleida, on se centra el gruix de la campanya agrària. Les recomanacions també es van aprovar, dijous passat, en el comitè tècnic de les Terres de l’Ebre.

El protocol ha de garantir la seguretat dels treballadors i les treballadores en el context d’alerta sanitària per la Covid-19. Al mateix temps, ha d’assegurar la producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, per garantir el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen. La campanya s’inicia amb l’aclarida i acaba amb l’entrada en càmera frigorífica de les darreres varietats.

El Govern destaca que en l’actual crisi sanitària és molt important garantir la mà d’obra necessària per dur a terme totes les tasques i alhora trobar el sistema adequat per poder fer front a la seguretat sanitària dels treballadors eventuals nouvinguts, així com la dels treballadors habituals de les explotacions agrícoles, les empreses agràries i de serveis que formen tota la xarxa de la cadena agroalimentària, així com reduir l’impacte que genera en els municipis afectats.

El document, consensuat amb el sector i els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, fixa com a criteri general informar tot el personal sobre la malaltia, les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals a prendre, amb especial èmfasi en les mesures higièniques. El document es fixa molt especialment en la mobilitat dels treballadors, la seguretat laboral al camp, la seguretat laboral a les centrals, la seguretat i higiene als allotjament de temporers que hi ha als municipis, la seguretat en els desplaçaments laborals, la gestió dels serveis socials i salut pública dels municipis que augmenten la població, la gestió del creixement exponencial de persones que arriben als municipis i hi resideixen molt temporalment i la gestió dels possibles casos positius de la Covid-19.

La campanya agrària d’estiu té com a principal epicentre la zona del Ponent i, en segon lloc, les Terres de l’Ebre. La superfície de fruita a Lleida comprèn 35.446 ha concentrades en 4.047 explotacions que suposen, aproximadament cada any, 776.000 tones. La superfície corresponent a les Terres de l’Ebre és de 2.736 ha concentrades pràcticament a la Ribera d’Ebre que suposen, aproximadament cada any, uns 30 milions de quilograms. Mentre que a les Terres de l’Ebre la fruita recol·lectada es concentra en tres entitats associatives qualificades com a Organitzacions de Productors de Fruita i Hortalisses (OPFH), a Lleida la fruita recol·lectada arriba a uns 200 centres de manipulació de fruita, 52 dels quals són OPFH. A Lleida, la campanya de recol·lecció de la fruita té un gran impacte econòmic i social en el territori i és molt transversal.

Prendre la temperatura dos cops al dia

El protocol especifica la conveniència de prendre la temperatura dos cops al dia, a l’arribada al lloc de treball i en finalitzar la jornada. Les persones que es neguin a la presa de temperatura no podran desenvolupar la seva activitat. Els treballadors mantindran una freqüent i adequada higiene de mans i serà obligatori l’ús de mascaretes i guants, excepte quan les tasques encomanades no ho facin possible. Els materials de protecció, de control de la temperatura i d’higiene seran proporcionats per l’empresa. Els magatzems o espais tancats i les explotacions hauran de reforçar la neteja i desinfecció de les instal·lacions, i s’hauran d’higienitzar permanentment els equips i les eines d’ús comú.

El protocol també determina que les empreses i els qui contracten treballadors disposin d’un Pla d’organització de treball que organitzi la feina de tal manera que s’evitin les aglomeracions i el contacte entre els treballadors per evitar possibles contagis i es doni una ràpida resposta en el cas que algun treballador presenti un símptoma, i així poder identificar els possibles contagis. Aquest pla haurà de determinar una persona responsable encarregada de vetllar pel compliment de les mesures preventives previstes, assignar els equips i estris a utilitzar i prendre la temperatura, i s’habilitaran controls de compliment horari compatibles amb la prevenció de la transmissió de la Covid19. Les reunions s’han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes telemàtics.

Criteris per a allotjaments

El pla aborda també les condicions que han de complir els albergs i habitatges on s’allotgin els treballadors del camp. El propietari, abans de l’ocupació de l’habitatge o l’habitació, s’encarregarà de netejar-los i desinfectar-los. En els allotjaments, la distribució dels llocs de descans, taules per menjar, llits, etc. ha de tenir una distància mínima d’1,5 m entre les persones i s’evitarà fer ús de zones comunes.

Mesures en àmbit municipal

Els ajuntaments hauran de disposar d’una sèrie de dades concretes que els permetin preveure l’impacte de l’activitat de la campanya en el seu municipi i prevenir una alerta sanitària. Es recomana que els consistoris dimensionin els seus serveis (vigilància privada, protecció civil…) per fer complir les normes i recomanacions establertes per a la ciutadania en relació amb la Covid-19.

Cada municipi haurà de disposar d’uns espais municipals amb quatre zones diferenciades en cas de necessitat d’aïllament dels treballadors quan, per motius justificats, no es pugui fer l’aïllament en el domicili particular o a l’alberg públic o privat on s’allotgen: una zona neta i tres més per poder aïllar els qui tenen simptomatologia, els qui hi han tingut contacte estret i el positius. Aquests espais han de ser independents. També és possible que diversos municipis comparteixin aquests espais quan calgui per absència de prou població o manca de disponibilitat d’espais.

D’acord amb els serveis socials corresponents, locals o comarcals, les autoritats locals han de vetllar perquè les persones confinades tinguin els serveis d’alimentació escaients i els de neteja i desinfecció que siguin necessaris.

Font: ACN

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -