14.3 C
Amposta

L’Ebre atén en nou mesos 45 casos de violències sexuals i maltractaments en infants i adolescents

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

El passat mes de novembre de 2021 es va posar en marxa a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre una unitat específica per tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. L’Equip Funcional d’Experts (EFE), com es denomina la unitat, està integrat per una pediatra, una treballadora social de l’ICS Terres de l’Ebre i una psicòloga de l’Institut Pere Mata. En aquest període, l’EFE ha tractat un total de 45 casos a les Terres de l’Ebre.

La posada en marxa d’aquest Equip, de referència per a tota la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, respon a un projecte del Departament de Salut que inclou la creació de 8 EFE a tota Catalunya. El servei a Terres de l’Ebre està ubicat a l’Edifici Ribera d’Ebre, a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i en cas que la ciutadania s’hi vulgui posar en contacte es pot fer a través del telèfon 634 27 66 98 o per correu electrònic a efe.ebre.ics@gencat.cat.

El maltractament i la violència sexual exercida contra els infants i adolescents és un problema que sovint es manté ocult i que és difícil de detectar, sobretot en infants molt petits que no ho poden verbalitzar o no son conscients de la gravetat dels fets. Aquestes situacions es poden detectar en diversos àmbits (sanitari, educatiu, de lleure, a través d’un familiar, etc.), a partir de la revelació de la víctima o a través de l’observació de conductes hipersexualitzades.

Des de l’àmbit sanitari s’ha de promoure tant el bon tracte integral com la prevenció a través de l’educació afectivosexual adequada a l’edat de l’infant i adolescent. També és important  la detecció precoç i la rehabilitació de qui ha patit maltractament o violència sexual. La detecció, el tractament i el seguiment dels infants i adolescents que han patit qualsevol classe de maltractament requereixen la participació coordinada de diferents nivells i xarxes assistencials (atenció primària, xarxa de salut mental, atenció hospitalària, etc.).

L’EFE s’activa des del moment que arriba la notificació de sospita o certesa de possible violència sexual o de maltractament físic greu sobre un infant o adolescent, que no requereixi atenció al servei d’Urgències. Immediatament, es programa una primera visita d’acollida on se cita a la família, es recull tota la informació del cas i es realitza una valoració sociofamiliar. En una segona visita es duu a terme una entrevista exploratòria a l’infant, durant la qual s’utilitzen tècniques d’entrevista i metodologies no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu relat, i tot seguit es procedeix a la intervenció terapèutica pertinent.

L’informe que genera el Grup EFE aporta les valoracions des del punt de vista clínic, psicològic i social.

Treball interdepartamental

Prevenir i, si escau, atendre i reparar el dany de les víctimes de maltractament és una tasca que requereix el treball en xarxa de professionals de diferents àmbits i disciplines i implica, necessàriament, una coordinació eficaç entre departaments.

L’objectiu de l’EFE és fer un treball integral i especialitzat. L’Equip coordina els diferents professionals implicats en aquestes situacions. En aquest sentit, és important establir i consensuar circuits i formes de coordinació i de treball conjunt per evitar les diligències repetides i adequar-se a criteris de mínima intervenció, celeritat i especialització, i així reduir i no prolongar de manera innecessària el sofriment dels infants, adolescents i famílies afectades amb el propòsit d’evitar la victimització secundària.

A més del diagnòstic, tractament inicial i seguiment dels casos, els professionals d’aquests equips també col·laboren en la prevenció i la detecció de les situacions de risc, treballant conjuntament amb els professionals del territori i en coordinació amb els professionals d’altres àmbits (departaments de Drets Socials, d’Educació, de Justícia, d’Interior, etc.) que són agents imprescindibles per detectar, prevenir, atendre i fer el seguiment de possibles situacions de violència sexual o maltractament greu.

Redacció

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -