14.3 C
Amposta

La Diputació de Tarragona atorga un ajut de 2.800 euros a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta

L’ajut ha servit per inventariar el fons municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut de 2.800 euros a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta que s’han destinat a tasques de descripció arxivística de la documentació del fons municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca. La subvenció s’ha sol·licitat i concedit a través del Consell Comarcal de la Terra Alta. L’import d’aquest ajut atorgat té caràcter d’import màxim.

En aquest cas, la subvenció que concedeix la Diputació de Tarragona per a descripció de fons documentals de caràcter local s’ha destinat a inventariar la documentació ingressada a l’arxiu durant el període 2021-2022 provinent del fons de l’Ajuntament de la Pobla de Massaluca. Es tracta de 390 caixes d’arxiu definitiu, amb un total 3.509 unitats documentals descrites.

Així, la subvenció s’ha destinat a l’elaboració de l’inventari i a posar-lo a l’abast dels usuaris a través d’Arxius en línia, el portal on consultar els fons, documents i objectes digitals que conserven els arxius d’arreu de Catalunya. L’ajut econòmic s’ha invertit en la contracció d’un professional que compleix amb els requisits tècnics per dur a termes les tasques arxivístiques i amb coneixements addicionals tant del productor del fons com de la població. L’import econòmic corresponent a la subvenció s’ha destinat, doncs, al 50% de la retribució econòmica de l’arxiver contractat com a professional, que ha desenvolupat la seva feina durant més de tres mesos.

Durant les tasques d’arxivació, s’ha assolit l’inventari de més de la meitat de la documentació ingressada del fons de la Pobla de Massaluca. Està previst poder continuar durant l’any vinent acabar la descripció de la part restant i, d’aquesta manera, posar en línia la totalitat de l’inventari del fons i digitalitzar més documentació.

En el marc de la col·laboració en matèria d’arxius establerta entre la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació té consignada al pressupost 2023 l’aplicació pressupostària 2010-3322-46500-SN Consells Comarcals. Arxius històrics comarcals, amb un import de 28.000 euros. En aquest cas, aquest import s’ha distribuït entre els deu consells comarcals de la demarcació.

L’objectiu d’aquestes subvencions és col·laborar en un projecte d’interès públic, amb la finalitat de contribuir a la conservació del patrimoni documental de les comarques de la demarcació.

Redacció

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -