14.3 C
Amposta

Igualtat i Feminismes obre la 1a convocatòria de subvencions a entitats dotada amb 4,4 MEUR

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui les resolucions per les quals s’obre la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes en els àmbits de la igualtat i els feminismes per a l’exercici 2022. Es tracta de la primera convocatòria de subvencions del Departament d’Igualtat i Feminismes i incorpora diverses novetats respecte a l’anterior.

La publicació, amb un pressupost de 4.199.131,16 M d’euros, obre el termini per presentar propostes d’activitats per a cinc línies de subvenció a partir del 13 de setembre i acaba el 10 d’octubre de 2022 inclòs. La sisena línia, referent a la subvenció per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics surt mitjançant una resolució a part i compta amb una dotació de 225.000 euros. En aquest cas, el termini de presentació és del 13 de setembre al 13 d’octubre.

Restarà pendent la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de la Dona, que es publicarà en les pròximes setmanes i comptarà amb un pressupost total d’un milió d’euros. En total, 5.424.131,16 euros de pressupost per les primeres subvencions del Departament.

Novetats: terminis, assessorament i perspectiva de gènere

Amb aquesta primera convocatòria es vol contribuir a consolidar la feina i trajectòria dels agents socials que han treballat i treballen per a la igualtat i els feminismes, incorporant com a condició troncal de totes les línies la perspectiva de gènere. També es busca donar una empenta a possibles nous projectes transformadors i, per aquesta raó, s’ha decidit ampliar el termini d’execució de la subvenció fins al 30 de juny del 2023.

En aquest sentit, el Departament d’Igualtat i Feminismes posa a l’abast de les entitats un sistema d’atenció directa amb la voluntat de donar-los suport durant tot el procés previ a la presentació d’accions. Està pensat tant per dubtes puntuals, com per assessorar respecte a les línies de subvenció més adequades o per una possible reorientació dels projectes. A més, l’obertura de la convocatòria ve acompanyada d’una guia informativa, útil tant per als agents socials com per al personal del Departament. Aquest document busca unificar criteris en les valoracions i els procediments, amb l’objectiu de facilitar la tasca de presentació dels projectes i assegurar la màxima claredat en tot el procés d’adjudicació. A més, els projectes delimitats territorialment comptaran amb el suport dels serveis territorials del Departament.

A fi d’encaminar les actuacions de les entitats i agents implicades, la convocatòria es concreta en les següents línies específiques:

  1. A. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs.

Aquesta línia de subvenció inclou projectes relacionats amb la promoció de la igualtat al món laboral com poden ser els plans d’igualtat, però també amb la democratització de les cures, l’organització del temps i l’equitat en els treballs. Per exemple en projectes que treballin per a la reorganització del temps o la promoció dels drets col·lectius específics de les dones treballadores.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 526.315,79 euros, amb la distribució anual següent: 500.000 euros per a l’anualitat 2022, i 26.315,79 euros per a l’anualitat 2023.

  1. B. Programa de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes.

En referència als projectes que es dotin amb aquesta línia de subvenció, es fa una aposta clara per la transformació, tant pel que fa al marc en què es basa, la Llei 17/2020, com per les actuacions en concret. Es busca donar continuïtat als grans projectes relacionats amb l’erradicació de les violències masclistes, però alhora també ampliar els àmbits, formes i conceptes contemplats, com ara la incorporació de la interseccionalitat.

L’import total per a aquest programa de subvencions és d’1.368.567,55 euros, amb la distribució anual següent: 1.300.139,17 euros per a l’anualitat 2022, i 68.428,38 euros per a l’anualitat 2023.

  1. C. Programa de prevenció de la LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.

La línia C subvencionarà els projectes que contribueixen a garantir que les persones LGBTI+ i els seus entorns puguin viure en igualtat de drets i lliures de discriminacions per LGBTI-fòbia, ja sigui des de l’assessorament, des de l’acompanyament i la creació de comunitat o des de la lluita contra l’estigma.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 383.157,89 euros, amb la distribució anual següent: 364.000,00 euros per a l’anualitat 2022, i 19.157,89 euros per a l’anualitat 2023.

  1. E. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

Parlaríem de projectes relacionats amb el foment de la igualtat de tracte i la no-discriminació que tinguin impacte en la ciutadania i en les entitats, així com projectes relacionats amb el suport a víctimes de discriminació per facilitar-ne la recuperació integral, entre d’altres.

L’import total per a aquest programa de subvencions és de 94.736,84 euros, amb la distribució anual següent: 90.000,00 euros per a l’anualitat 2022, i 4.736,84 euros per a l’anualitat 2023.

  1. F. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.

Aquesta línia de subvenció fa referència a tots aquells projectes que tinguin com a objectiu oferir una vida digna i en condicions d’igualtat per a totes les persones, ja sigui treballant per erradicar la vulneració de drets provocada pel racisme estructural, com incorporant la mirada transversal i interseccional de les persones racialitzades, migrades o refugiades.

L’import total per a aquest programa de subvencions és d’1.826.353,09 euros, amb la distribució anual següent: 1.735.035,44 euros per a l’anualitat 2022, i 91.317,65 euros per a l’anualitat 2023.

Convocatòria única per la defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics

De manera excepcional, i amb el propòsit d’agilitzar el procés de convocatòria, la dotació a càrrec de la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans en l’exercici 2022 es convoca mitjançant unes bases diferents de les comunes del Departament, que ja estan publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tot i això, es tracta d’una solució puntual per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics, que comptarà amb un pressupost de 225.000 euros. En el pròxim exercici s’integraran a la convocatòria ordinària de tot el Departament.

Sostenibilitat dels projectes

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha establert el termini anual en les subvencions del 2022 de manera excepcional per tal de poder adaptar les bases i les convocatòries als nous organigrames i competències departamentals. Tot i això, es podran justificar projectes des de l’1 de gener del 2022 fins al 30 de juny del 2023 per tal d’assegurar la sostenibilitat de les accions subvencionades.

Pel que fa al calendari, la resolució provisional està prevista per a la segona quinzena de novembre i la resolució definitiva es publicarà al desembre. La propera convocatòria es publicarà durant l’últim trimestre d’aquest any 2022.

Redacció

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -