14.3 C
Amposta

S’aprova un nou Decret per fer front a l’impacte de la COVID-19

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

El Govern de la Generalitat de Catalunya va celebrar durant el dia d’ahir un Consell Executiu extraordinari per aprovar noves mesures per fer front a la crisi per la COVID-19. En aquest sentit, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha informat que s’ha aprovat un quart Decret llei amb noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

La primera de les mesures és la que fa referència a la recuperació del 100% de l’import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, establert a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal. Budó va explicar que “es tracta d’una mesura ja prevista al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, i que els treballadors afectats havien de percebre el proper mes d’abril. Atès que els pressupostos encara es troben en tràmit parlamentari, i tenint en compte l’elevada pressió a què estan sotmesos els professionals sanitaris degut a la crisi del coronavirus, el Govern ha considerat pertinent i necessari incloure en aquest decret l’assoliment del 100% d’aquest complement de productivitat per tal de garantir el seu pagament al mes d’abril”.

Coordinació dels serveis funeraris i límit al preu dels enterraments

La Generalitat limitarà el preu dels enterraments i fixarà un preu màxim per rebre la prestació bàsica que preveu la Llei. La portaveu del Govern ha explicat que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és evitar possibles abusos per part de les funeràries”. Per això el Decret llei habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis funeraris a tot el territori.

El text afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, que estableix que, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, aquests serveis poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació forçosa. Meritxell Budó ha explicat que “la finalitat d’aquesta mesura és assegurar que la prestació d’aquests serveis en una situació de pandèmia, com la que estem vivint, es faci de manera contínua i universal. I reduir riscos de malaltia o contagi entre la població”. També cal assegurar que la prestació es faci “de manera contínua i universal, garantint el dret de les persones usuàries, la salut de les persones i reduir els riscos”. Per això, mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats de prestació forçosa.

Tenint en compte que el nombre de defuncions a Catalunya s’ha incrementat considerablement a causa del coronavirus i, malgrat que fins al moment no hi ha evidències sòlides que es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb persones difuntes per COVID-19, el Govern considera necessari establir mesures que permetin agilitar el temps de donar-los el corresponent destí final, d’acord amb les previsions normatives que, en matèria de serveis penitenciaris i policia sanitària mortuòria, resulten d’aplicació. Finalment, també es considera adient establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d’inhumació o incineració.

La declaració de prestació forçosa implica que l’òrgan competent en matèria de salut podrà assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret. Tal com preveu la Llei, es podrà escollir l’empresa funerària un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al tanatori i s’haurà de fer a proposta motivada de l’ens local territorial corresponent.

A més, aquest òrgan competent també haurà d’oferir a les persones usuàries un preu màxim del servei, en funció de la modalitat de servei, i que inclogui la prestació bàsica imposada legalment. Si les persones usuàries volen un servei superior, se n’acordarà el preu corresponent. D’altra banda, també es podrà optar entre enterrament o incineració, tot i que, en el cas que no hi hagi prou disponibilitat, es farà una inhumació provisional i, més endavant, la posterior exhumació i incineració. Igualment, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

El Govern de la Generalitat establirà els mecanismes adients d’assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades i, sempre que sigui possible, tindrà en compte la pluralitat religiosa.

Pel que fa a les dades relatives al telèfon 112, el conseller ha dit que “hi ha hagut una reducció important que arriba al 33% de les trucades per consultes, però hem de tornar a demanar que les trucades al 112 siguin únicament per emergències, per consultes cal trucar al 061 o a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT”.

Redacció – J. V. G.

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -