14.3 C
Amposta

La Pesta Porcina Africana amenaça el sector porcí

El més vist

- Advertisement -
- Advertisement -

Davant l’amenaça de la Pesta Porcina Africana (PPA), que ja ha arribat a Europa, el sindicat aposta perquè les granges i els escorxadors catalans extremin les mesures de bioseguretat, cosa que servirà també davant d’altres malalties. De l’altre cantó, Unió de Pagesos exigeix al Departament d’Agricultura que endegui un pla de correcció de les poblacions de porc senglar i que declari l’emergència cinegètica allí on sigui necessari. Així mateix, el Departament hauria de determinar un pressupost per a totes les mesures previstes en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica 2017-2018 relatives al porc senglar.

Davant l’amenaça de la PPA, cal un control exhaustiu a la importació d’animals vius, tant per a engreix com per a sacrifici. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, durant el primer trimestre del 2019 es van importar uns 600.000 animals, un 74% més elevat respecte la mitjana del mateix període dels últims 4 anys. El sindicat demana a les empreses del sector que no busquin garrins fora de l’Estat per augmentar el cens d’engreix i, així, evitin importacions d’animals vius. Avui més que mai, Unió de Pagesos aposta per recuperar l’equilibri de la producció de garrins amb les places d’engreix de tal manera que s’evitin importacions d’animals vius.

Amb l’objectiu d’afavorir la producció de garrins i evitar moviment de bestiar, el sindicat proposa mesures per protegir les granges de mares. Així, caldria concretar mesures de bioseguretat a explotacions d’engreix situades a menys d’1 km d’una granja de mares i limitar l’origen dels engreixos d’aquestes granges a un sol origen. Cal adoptar mesures per assegurar la continuïtat de les granges de mares i afavorir ampliacions o la instal·lació de noves. Assegurar la producció de garrins evitaria la importació de garrins.

En un altre ordre de coses, Unió de Pagesos estima que el primer semestre del 2019 les granges de porc haurien aconseguit de mitjana un marge positiu de 10 euros per porc sacrificat.

Davant aquests resultats positius, el sindicat valora que és un bon moment perquè les granges reforcin l’adaptació als nou requisits de bioseguretat. Per a les granges, haurà arribat també el moment adaptar-se a la nova normativa de gestió de la fertilització. En aquest sentit, el sindicat remcarca que cal que les cases integradores tinguin en compte aquest esforç econòmic de les granges integrades.

A Catalunya hi ha 5.568 granges porcines, que juntament amb la tranformació i elaboració de productes càrnics generen un volum de negoci de 6.100 milions d’euros. El sector està donant resposta a les exigències dels consumidors i produeix carn de qualitat, la qual forma part de la dieta mediterrània, i alhora contribueix a l’equilibri territorial amb la generació d’economia, treball i gestió del territori.

Consulta el document de dades del sector porcí.

Decret de gestió de la fertilització i dejeccions ramaderes

Unió de Pagesos celebra la publicació anunciada per aquest juliol del Decret de gestió de la fertilització i dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, tenint en compte, però, que aquesta normativa ha tardat molts anys en aprovar-se, ja que el primer esborrany es va presentar el 2014.

Unió de Pagesos demana al Govern i al Departament d’Agricultura que aportin els recursos necessaris perquè agricultors i ramaders tinguin coneixement de les noves obligacions i la seva aplicació de manera fàcil i eficaç. En aquest sentit, el sindicat demana celeritat al Govern perquè posi els recursos humans i econòmics necessaris per implantar eficaçment les noves eines, com la declaració anual, la traçabilitat de les aplicacions de dejeccions o el mètode del balanç de nitrogen a l’explotació ramadera.

Així mateix el sindicat proposa que la Generalitat estableixi, cada any i amb preferència per als agricultors i ramaders professionals, mesures de foment per a la implantació i desenvolupament de totes i cadascuna de les obligacions en la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes que van més enllà del que estableix la normativa de la Unió Europea vigent en cada moment.

Malgrat s’han incorporat moltes de les propostes fetes pel sindicat, hi ha propostes presentades que pretenien la reducció de costos i tràmits que no han estat recollides a la versió final. Principalment, l’obligació de l’ús del GPS, que s’utilitza per dur un control de les parcel·les a les quals s’han aplicat dejeccions, a partir de 5 quilòmetres. El sindicat va demanar en les esmenes presentades al projecte de decret limitar-ne l’ús a parcel·les que estiguin a més de 10 quilòmetres.

El sindicat també considera que en les mesures del decret no hi ha prou simplificació administrativa i que la declaració anual hauria de substituir el llibre de gestió, i tampoc està d’acord que no s’exceptuï de l’obligació de disposar d’assessorament en cas que un familiar col·laborador disposi de la titulació necessària que n’exceptua disposar-ne.

Una altra de les qüestions recollides en el decret amb les quals Unió de Pagesos tampoc està d’acord és la moratòria establerta a la disposició transitòria primera que estableix que si transcorregut el termini d’un any des de la propera modificació o ampliació de les zones vulnerables el Govern no ha revisat el programa d’actuació, no es podran implantar noves granges ni ampliacions de capacitat que apliquin dejeccions en zones vulnerables, ja que és responsabilitat de l’Administració complir amb el termini de revisió del programa i el decret ja limita a pocs supòsits els casos en que es poden implantar noves explotacions o ampliar-ne la capacitat en zona vulnerable.

Redacció – D. T.

- Anunci -
- Anunci -

Més articles

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

- Anunci -

Actualitat

- Anunci -
- Anunci -