Tots els gols

La FCF delegació Terres de l’Ebre treu un comunicat sobre la problemàtica dels ascensos i play off

La delegació de les Terres de l'Ebre mou fitxa i comunica als clubs l'estat dels ascensos i play off de forma oficial

Aquest és el comunicat que hem rebut aquest matí per part de la federació catalana de futbol, de la delegació de les Terres de l’Ebre després que ahir es comuniqués la problemàtica amb el Perelló i el Jesús Catalònia.

Recupera la publicació d’ahir on fem un repàs a l’estat amb els companys del Travesser i Aldaia esportiva

Des la Delegació de Terres de l’Ebre de la Federació Catalana de Futbol, fem arribar aquest comunicat
mitjançant el qual volem informar sobre la problemàtica sorgida en la interpretació del reglament i del pla
de competició envers als ascensos i promoció del grup 1 de 3a Catalana que pertany a la nostra territorial.
En primer lloc, en el pla de competició aprovat en l’última assemblea de clubs i que ha estat vigent els
últims anys des que es va modificar la normativa on deia que els primers i segons classificats havien de jugar
promocions d’ascens ( ja que cap campió tenia la possibilitat d’ascens directe) diu que:
Dels tres grups de Tercera Catalana dels equips de la província de Tarragona (dos del Camp de Tarragona
i un de les Terres de l’Ebre), ascendiran a Segona Catalana els tres campions de grups, el subcampió amb
la millor classificació i el guanyador d’una eliminatòria que disputaran, a doble partit, els dos
subcampions restants, previ sorteig per a determinar l’ordre dels partits (total cinc equips entre els tres
grups de Tercera Catalana de la província de Tarragona) .
En base a aquest pla de competició el campió de la categoria és la UD Jesús i Maria i el subcampió és el CE
Perelló; per tant, la UD Jesús i Maria seria el qui tindria dret a l’ascens directe i per tant una plaça a 2na
catalana. El CE Perelló per la seva part com a subcampió tindria dret a jugar la promoció d’ascens.
En segon lloc, la UD Jesús i Maria va ser sancionat la temporada 2016/2017 per la seva retirada durant la
competició de 1era Catalana, amb 2 temporades sense dret a poder ascendir a superior categoria, essent
per tant la vigent temporada (2018/2019) la última de compliment de la sanció.
En tercer lloc, el fet de no poder ocupar la plaça de superior categoria en base a lo exposat anteriorment,
s’aplicarà l’article 208 del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol que diu lo següent:
1.- Quan es produeixi una vacant en una categoria o divisió per motiu d’una retirada, fusió, absorció, descens
d’un equip filial o per qualsevol altra circumstància, abans de formar-se el calendari, serà coberta, a través
de l’Òrgan competent de la FCF, que resoldrà al respecte aplicant els següents criteris:
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o divisió de què es tracti qui, essent adscrit a
la mateixa del que va provocar la vacant, l’hagués perdut per un descens no compensat segons els criteris de
Territorialitat, malgrat el fet de no ésser situat en lloc de descens; corrent-se, si s’escau, successivament les
escales.
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà sempre de més dret el club amb millor
classificació de la divisió o categoria immediatament inferior, sense perjudici del que disposa l’article 206.2,
per als campionats formats per grups amb criteris geogràfics o de Territorialitat; corrent-se, si s’escau,
successivament les escales.
2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, si la vacant es produeix per impossibilitat d’ascens de
l’equip que ha quedat campió, per disposició reglamentària o disciplinària, ocuparà la plaça l’equip classificat
a continuació del mateix grup en què es produeixi tal circumstància.
3.- Si ja fos publicat el calendari, en produir-se la vacant, l’Òrgan competent de la FCF podrà decidir entre
deixar vacant la plaça o cobrir-la de la manera més adient, d’acord amb la classificació.
4.- Si, un cop començades les competicions, hi hagués alguna resolució d’un Organisme Superior, havent
causat estat les actuacions dels clubs afectats, hom respectarà la categoria superior d’ambdós en la
temporada següent, i el grup en qüestió romandrà conformat per l’excés de clubs derivat d’això. Aquesta
situació quedarà regulada a l’acabament de la temporada mitjançant la modificació corresponent dels
efectes classificatoris.
Que dóna per tant prioritat als descensos no compensats.
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
En quart lloc, també es cert que des d’aquesta Delegació, a preguntes de diferents clubs i diferents mitjans
de comunicació es va fer la consulta davant la possibilitat inicial de la UD Jesús i Maria a tenir dret de jugar
la promoció d’ascens contemplada al Pla de Competició, informant un cop consultat amb els serveis jurídics
de la Federació Catalana de Futbol per part d’aquesta delegació, que en cap moment podia jugar per estar
sancionat i que el millor classificat a continuació seria el beneficiat de la mateixa, ja que en cap moment el
Reglament General regula els drets en fases de promoció.
Així mateix , creiem que ha pogut existir un error en la interpretació de l’article 208 del reglament general i
de la consulta realitzada en el seu moment.
Es per tot això i donades les circumstàncies que finalment s’han donat que el CF Jesús Catalònia no pot
optar a jugar la promoció d’ascens.

comunicat FCF Ascensos 3a Catalana

Tags
Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Close