Tots els gols

Tots els Gols Exprés, espai especial ascensos i fases d’ascens

Després de les notícies donades durant el dia d’avui hem cregut convenient fer aquest espai per a esclarir el màxim possible com quedaran, de moment, aquests ascensos i fases d’ascens. Espai en col·laboració amb el Travesser, diari digital esportiu de Valls i Aldaia Esportiva.

Aquí teniu l’article 208:

1.- Quan es produeixi una vacant en una categoria o divisió per motiu
d’una retirada, fusió, absorció, descens d’un equip filial o per qualsevol
altra circumstància, abans de formar-se el calendari, serà coberta, a
través de l’Òrgan competent de la FCF, que resoldrà al respecte
aplicant els següents criteris:
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o
divisió de què es tracti qui, essent adscrit a la mateixa del que va
provocar la vacant, l’hagués perdut per un descens no compensat
segons els criteris de Territorialitat, malgrat el fet de no ésser situat en
lloc de descens; corrent-se, si s’escau, successivament les escales.
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà
sempre de més dret el club amb millor classificació de la divisió o
categoria immediatament inferior, sense perjudici del que disposa
l’article 206.2, per als campionats formats per grups amb criteris
geogràfics o de Territorialitat; corrent-se, si s’escau, successivament
les escales.
2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, si la vacant es
produeix per impossibilitat d’ascens de l’equip que ha quedat campió,
94
per disposició reglamentària o disciplinària, ocuparà la plaça l’equip
classificat a continuació del mateix grup en què es produeixi tal
circumstància.
3.- Si ja fos publicat el calendari, en produir-se la vacant, l’Òrgan
competent de la FCF podrà decidir entre deixar vacant la plaça o cobrirla de la manera més adient, d’acord amb la classificació.
4.- Si, un cop començades les competicions, hi hagués alguna resolució
d’un Organisme Superior, havent causat estat les actuacions dels clubs
afectats, hom respectarà la categoria superior d’ambdós en la
temporada següent, i el grup en qüestió romandrà conformat per
l’excés de clubs derivat d’això. Aquesta situació quedarà regulada a
l’acabament de la temporada mitjançant la modificació corresponent
dels efectes classificatoris.

 

Mostra més

Articles relacionats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Close